Utredningsmetodik

FÖRHÖRS/INTERVJUTEKNIK OCH UTREDNINGSMETODIK

Tillsammans med våra samarbetspartners, forskare och övriga experter
inom de olika ämnesområdena, har vi skapat ett unikt marknadsledande utbildningskoncept för myndigheter och utredningsorganisationer.
Vår målsättning är att de utbildningar vi bedriver skall resultera i ökad effektivitet, en nöjdare och mer motiverad personal och ge kortare handläggningstid med en rättssäker slutprodukt.
Utbildningen förstärks av träning med professionella skådespelare för att skapa verklighetsnära situationer.

icon_forhor

Innehåll:

Arbetsmiljösäkerhet
Förhörsteknik
Kognitiv intervju/förhörsteknik
Stresshantering
Samtal med barn
-Bevisvärdering
-Samtalsteknik
-Effekt av frågor
Utredningsmetodik
Droginformation
Juridik
-Brottsbalken
-Förundersöknings- kungörelsen, FUK
-Arbetsmiljölagen, AML
-Arbetsmiljöverkets författningssamling, AFS
Personprofilering
Kulturproblematik
Hot och våld problematik
Öka den praktiska effekten av utbildningen