Olycksfallsutredningar

Con-Edu genomför mycket kvalificerade olycksfallsutredningar, förstudie om brott och andra utredningar som säkerställer korrekta underlag till ledningsbeslut. Om svårare tillbud eller olyckor sker är ”nyckeln” till framgång att få fram de bakomliggande faktorerna som orsakat händelsen. Därefter åtgärdas dessa faktorer för att händelsen inte skall upprepas. Utredningen skall även tydliggöra helheten i händelsen, inför efterföljande diskussioner om ev. skuldfrågor. Utredningen skall alltså ge en nyanserad bild i skuld och ansvarsfrågor, vilket innebär att det även är viktigt att få fram det som talar för de ansvariga och för dem som varit involverade i händelsen.

Varumärkets trovärdighet är sårbar men stärks, om det görs en oberoende och opartisk utredning.

Vår utredningsmetodik bygger på MTO perspektivet, samspelet mellan Människa – Teknik – Organisation samt säkerhetskulturen i organisationen. Den av Con-Edu och den vetenskapligt utvecklade metodiken för intervjuer, vittnes- och minnespsykologi samt personprofilering används för att få bästa slutresultat, även juridiskt. Utredningar utförs i hela Sverige, men även internationellt.

icon_investgation

Innehåll:

Utredningar
-Tillbud
-Olycksfall
-Kränkande särbehandling
-Brottsunderlag
-Bedömningsunderlag
Vi kan även stödja inom områden som:
-Riskhanteringsstöd
-Arbetsmiljösystem
-Arbetsmiljörond
-Självskydd
Säkerhetsbedömningar