Arbetsmiljö

UTBILDNINGAR I ARBETSMILJÖ OCH SÄKERHET

En god arbetsmiljö är avgörande för en organisations effektivitet.

I utbildningen får du reda på ansvarsförhållanden, skyldigheter, rättigheter och rollerna mellan arbetsgivare och skyddsorganisation. Du lär dig och får ett enkelt och praktiskt verktyg att jobba med och du kommer att få se vilka ”krafter” det är som påverkar säkerheten.

Utbildningspaketet ger dig en mycket bra grund att stå på i ditt fortsatta arbete med arbetsmiljösäkerheten.

icon_safety

Innehåll:

Arbetsmiljösäkerhet
-Utredningsmetodik
-Riskhantering
-Juridik
-SAM, Systematiskt arbetsmiljöarbete
-BAM, Bättre arbetsmiljö
-Psykosociala aspekter
-Härdplast
-AFS, Reglerna för din verksamhet
MTO, samspel mellan Människa – Teknik – Organisation
Säkerhetskultur
Intervju/samtals teknik
Hot och våld problematik