OM OSS

Vi är ett konsult- och utbildningsbolag med ambitionen att genom ett tätt samarbete med forskningsvärden och stor egen praktisk erfarenhet
erbjuda högkvalitativa tjänster inom områdena, intervjuteknik, utredningsmetodik, arbetsmiljösäkerhet och säkerhetsarbete.
Företaget startades av Royne Nilsson 2003 och har sedan dess bedrivit utbildning inom området förhörsteknik och förhörsledning.
Företaget kommer även framgent verka inom befintlig verksamhet, samt kompletteras med verksamhetsbenet Arbetsmiljö.

Företagets historia

Con-Edu Konsult AB bildades 2002 som ett utbildningsföretag av Gill och Royne Nilsson.
De såg att ett utvecklingsbehov av utredningsmetodik och förhörstekniker behövdes för att öka rättssäkerheten vid polisiära utredningar.

Kommunikationen vidutredningarna visade sig vara en av nycklarna till ett bättre utredningsresultat.
Royne påbörjade ett samarbete med Psykologiska enheten vid Göteborgs Universitet och Professor Pär Anders Granhag,
för att vetenskapligt undersöka och utveckla metoder för utredningsarbete.

Utfallet av samarbetet resulterade i nya effektivare metoder och betydligt mer rättssäkra utredningar.
Metoderna är vetenskapligt verifierade i ett flertal forskningsrapporter. För att stärka effekten ytterligare kopplade Royne
också till sig experter i ämnena personprofilering, kulturproblematik, lögnens och minnets psykologi samt juridik.
Utbildningspaketet rönte stor uppmärksamhet i landets utredningskretsar.
Framgången blev så stor att även utländska utredningsorganisationer blev intresserade, vilket har medfört att Con-Edu
har utbildat och föreläst i flera länder, bland annat på FBI Headquater i Washington och Rikskriminalen i Norge m. fl.

Roynes mångåriga samarbetspartner, Bengt Husberg, övertog ledningen av företaget 2014. Företaget fortsätter sin verksamhet
helt i Roynes anda och Royne är fortfarande delaktig i verksamheten som utbildare och utvecklingskonsult.
Samarbetet med Göteborgs Universitet och alla föreläsare fortgår som tidigare