skane

Utbildning i utredningsmetodik och förhörsteknik, Polisen Skåne

Con-Edu genomförde vidareutbildning för poliser från Skåne i ämnet utredningsmetodik och förhörsteknik under vecka 43 på Frostavallens konferenscentrum utanför Höör. Deltagarna fick lära sig den metodik som är vetenskapligt framtagen i ett samarbete mellan Göteborgs Universitet, Psykologiska institutionen med Professor Pär Anders Granhag och Con-Edu. Metodikens huvudtema är strategiskt användande av bevis och ett säkerställande[…]
holland

Con-Edu utbildar inom Ekonomisk brottslighet i Holland

Con-Edu har nu fått ett internationellt uppdrag att utbilda och vidareutveckla erfarna utredare inom Ekonomisk brottslighet i Holland. Samarbetet mellan Con-Edu och FIOD Belastingdienst samt Money Laundering Unit i Amsterdam, har utmynnat i att Con-Edu skall vidareutveckla och höja nivån på deras utredningsmetodik och förhörsmetodik. Utbildningen omfattar Strategisk användande av bevis samt metodiken att söka[…]